GEESTELIJK BEGELEIDERS ANTWERPEN


NAAM PLAATS E-MAIL INFO
Paulien Schaminée Riethoven paulienschaminee@gmail.com meer info
Kees van der Ham Roosendaal cvanderham@home.nl meer info

DETAIL-INFORMATIE:


Kees van der Ham
NAAM: Kees van der Ham
ADRES: Van de Woestijnelaan 31
POSTCODE: 4707 LW
PLAATS: Roosendaal
TELEFOON: 0165 - 532561
EMAIL: cvanderham@home.nl
WEBSITE: www.levens-wijzer.nl
INFORMATIE:

Vertel eens. Zo wil ik graag met mensen in gesprek gaan. Ons leven is een verhaal. In eerste instantie zijn wij geneigd om van alles wat ons overkomt een sluitend verhaal te maken. Zo proberen we grip te krijgen op de dingen. Vroeg of laat zal dit ons gaan benauwen. In de geestelijke begeleiding word je uitgenodigd om anders naar je eigen verhaal te gaan kijken. Dit is een weg van ontdekken wie je ten diepste bent. Uiteindelijk gaat het erom God te leren zien in alle aspecten van je leven.
Laten we samen luisteren naar sprekende verhalen. Ook op deze manier wil ik graag met mensen in gesprek gaan. We kunnen het hebben over verhalen uit de Bijbel maar ook over andere teksten. Zelf word ik bijzonder getroffen door het levensverhaal van Franciscus van Assisi. Geestelijke begeleiding nodigt uit om te gaan kijken naar wat je raakt in deze verhalen en wat dit je te zeggen heeft. Zo kunnen zij je inspireren bij je eigen zoektocht naar God.

Vanuit deze twee invalshoeken geef ik individuele begeleiding en verzorg ik groepsbijeenkomsten.

Ik heb altijd in de gezondheidszorg gewerkt, en wel op het gebied van personeel en organisatie. Op een gegeven moment ben ik me gaan toeleggen op het begeleiden van medewerkers. Tegelijkertijd nam mijn belangstelling voor spiritualiteit toe. Daarom ben ik de opleiding geestelijke begeleiding gaan volgen. Op dit moment werk ik zelfstandig als geestelijk begeleider. Naast individuele en groepsbegeleiding geef ik ook leerbegeleiding en supervisie. Tevens ben ik actief binnen de franciscaanse beweging. Verder ben ik getrouwd, vader van twee dochters en inmiddels ook grootvader.

Heb je belangstelling, neem dan gerust contact op voor een nadere kennismaking.

naar boven   
Paulien Schaminée
ADRES Boshovensestraat 16
POSTCODE 5561 AR
PLAATS Riethoven
TELEFOON 040-2046768
E-MAIL paulienschaminee@gmail.com
WEBSITE -
Paulien_Schaminée
INFORMATIE:

Kent u dat vage, heimwee-achtige verlangen dat u maar niet met rust laat en u steeds verder doet zoeken naar …? Hebt u vaak het gevoel dat u iets ‘vinden moet’ maar niet weet wáár te zoeken, hóe te zoeken? Leeft u met een diep verlangen gehoor te geven aan wat het leven van u vraagt, maar weet u niet precies wat dat is, of hoe u dat vorm kunt geven?
Zo verging het mij. Totdat ik, geholpen door leermeester-begeleiders in boeken en in persoonlijke relatie, eindelijk wist – en vond – waarnaar ik moest zoeken. Teveel om hier op te noemen, maar denk aan verwondering, eerbied, leven in en met het Geheim, opengaan van het Hart, en vooral: (be)antwoorden aan wie ik ten diepste kan worden.

‘Wie ben ik dan eigenlijk ten diepste? Wat is het dat het leven van me vraagt? Hoe kan ik daaraan gehoor geven? Hoe kan ik wat op mijn levenspad verschijnt herkennen als een richtinggevend innerlijk kompas?’

Als spiritueel begeleider wil ik u helpen om zelf in uw binnenste op die vragen een eigen antwoord te vinden. Daarvoor hoeft u niet gebonden te zijn aan een bepaalde traditionele religie. U hoeft enkel (en dat is heel veel) gevoelig te zijn voor het Geheim, het Geheim van Leven, van Zijn.
De spiritueel begeleider loopt tijdelijk met u mee, om u bij te staan in uw zoektocht. Uw zoektocht naar bewustwording van dat verborgen verlangen in uw levensgeschiedenis, naar ‘Wie of Wat’ ten diepste in uw innerlijk huist, en wat dat voor uw levenspad kan betekenen.
In een eerste vrijblijvend gesprek verkennen we of het tussen ons ‘klikt’, en u met mij als spiritueel begeleider enige tijd op weg wilt gaan.
Ik begeleid individueel, en ook kleine groepen in de vorm van bijvoorbeeld spiritueel autobiografisch schrijven.

naar boven