GEESTELIJK BEGELEIDERS BELG. LIMBURG


NAAM PLAATS E-MAIL INFO
Claudia Theinert Maastricht (NL) c.theinert@levensmozaiek.nl meer info
Paulien Schaminée Riethoven paulienschaminee@gmail.com meer info
       
       


DETAIL-INFORMATIE:


Claudia Theinert
ADRES -
POSTCODE -
PLAATS Maastricht
TELEFOON 06-15161983
E-MAIL c.theinert@levensmozaiek.nl
WEBSITE www.levensmozaiek.nl

INFORMATIE:
Het leven is het kostbaarste dat ons gegeven is. Het is kwetsbaar en broos, maar tegelijkertijd schuilt er een kracht in ons die alles overstijgt en die het onmogelijke vaak toch mogelijk maakt. Hoe de omstandigheden van ons leven ook waren of zijn: voor ieder van ons is er een weg tot bevrijd en bezield leven.

In mij leeft een diepe passie voor het leven. Ze is gegroeid door de jaren heen, in het bijzonder tijdens de moeilijke periodes in mijn leven. Ik heb ervaren, dat er een kracht is die geneest. Dat genezen gebeurt niet van vandaag op morgen. Het is een proces dat tijd vraagt. Maar gaandeweg heb ik ervaren dat het leven mij tegemoet komt en mij aanreikt wat ik nodig heb.

Dat vraagt van mij dat ik voor die kracht open sta. Dat ik tijd neem om stil te staan, om te zien wat is, om te luisteren naar de vele ‘stemmen’ die dagelijks op me afkomen en daarin die stem te onderscheiden die me de weg tot leven wil wijzen, de bron van waaruit ik leef.
Vele jaren dacht ik, dat ik perfect en sterk moest zijn om geaccepteerd en/of bemind te worden.
Geleidelijk aan ontdekte ik echter dat de essentie van mijn (christelijk) geloof hierin ligt: je hoeft juist niet perfect te zijn. Je mag gewoon mens zijn, in alle kwetsbaarheid. Hierin gebeurt menswording.

lees meer...

Talen: Nederlands, Duits, Engels

naar boven   
Paulien Schaminée
ADRES Boshovensestraat 16
POSTCODE 5561 AR
PLAATS Riethoven
TELEFOON 040-2046768
E-MAIL paulienschaminee@gmail.com
WEBSITE -
Paulien_Schaminée
INFORMATIE:

Kent u dat vage, heimwee-achtige verlangen dat u maar niet met rust laat en u steeds verder doet zoeken naar …? Hebt u vaak het gevoel dat u iets ‘vinden moet’ maar niet weet wáár te zoeken, hóe te zoeken? Leeft u met een diep verlangen gehoor te geven aan wat het leven van u vraagt, maar weet u niet precies wat dat is, of hoe u dat vorm kunt geven?
Zo verging het mij. Totdat ik, geholpen door leermeester-begeleiders in boeken en in persoonlijke relatie, eindelijk wist – en vond – waarnaar ik moest zoeken. Teveel om hier op te noemen, maar denk aan verwondering, eerbied, leven in en met het Geheim, opengaan van het Hart, en vooral: (be)antwoorden aan wie ik ten diepste kan worden.

‘Wie ben ik dan eigenlijk ten diepste? Wat is het dat het leven van me vraagt? Hoe kan ik daaraan gehoor geven? Hoe kan ik wat op mijn levenspad verschijnt herkennen als een richtinggevend innerlijk kompas?’

Als spiritueel begeleider wil ik u helpen om zelf in uw binnenste op die vragen een eigen antwoord te vinden. Daarvoor hoeft u niet gebonden te zijn aan een bepaalde traditionele religie. U hoeft enkel (en dat is heel veel) gevoelig te zijn voor het Geheim, het Geheim van Leven, van Zijn.
De spiritueel begeleider loopt tijdelijk met u mee, om u bij te staan in uw zoektocht. Uw zoektocht naar bewustwording van dat verborgen verlangen in uw levensgeschiedenis, naar ‘Wie of Wat’ ten diepste in uw innerlijk huist, en wat dat voor uw levenspad kan betekenen.
In een eerste vrijblijvend gesprek verkennen we of het tussen ons ‘klikt’, en u met mij als spiritueel begeleider enige tijd op weg wilt gaan.
Ik begeleid individueel, en ook kleine groepen in de vorm van bijvoorbeeld spiritueel autobiografisch schrijven.

naar boven