GEESTELIJK BEGELEIDERS DRENTHE

NAAM PLAATS E-MAIL INFO
Remko Veldman Beilen rhveldman@kpnmail.nl meer info
Jaap Koopmans Eelde j.koopmans52@kpnplanet.nl meer info
       
       
       

DETAILINFORMATIE:

Jaap Koopmans
NAAM: Jaap Koopmans
ADRES: Kooistukken 3
WOONPLAATS: 9761 JZ Eelde
TELEFOON: 0503095503
EMAIL: j.koopmans52@kpnplanet.nl
INFORMATIE:
Ik ben geboren in 1948, getrouwd en heb drie kinderen.
Sinds 1987 werk ik als geestelijk verzorger in het UMCG in Groningen.

Intussen vanaf 1971 achtereenvolgens, studie theologie, gemeentepredikant, Klinisch Pastorale Vorming,(1982) Stichting Pastoraat Werkers Overzee, Voortgezette Opleiding Pastorale Gespreksvoering (1992) en Opleiding Geestelijke Leiding in Tilburg 2002- 2005

Wat mij doorgaans raakt in het gaandeweg samen oplopen in geestelijke begeleiding, wordt vanuit een bron verwoord in het volgende lied, couplet en refrein.
Dat ik nooit uitgezworven raak,
op een oorspronkelijk spoor
Identiteit mij eigen maak,
de generaties door
In wat een ander mij verhaalt (Ander)
meandert steeds de reis
de vrijheid van een mens bepaalt
van 't levenslied de wijs
Blijf daarom maar geestig zwerven
met wat leegte nimmer vult
open toekomst, niet te erven
een werkelijkheid die zich verhult.
Als fragment en lotsverbonden
transparant en levensecht
gaandeweg de zin doorgronden
wie het uitzingt, komt ooit heel terecht.
naar boven   
Remko Veldman
NAAM: Remko Veldman
ADRES: Witte Valkenstraat 18
WOONPLAATS: 9411 LG Beilen
TELEFOON: 0593-565259
EMAIL: rhveldman@kpnmail.nl
Remko Veldman
INFORMATIE:

Mag ik me even voorstellen:

Ik ben Remko Veldman, geb. 8 oktober 1964;
getrouwd en we hebben drie kinderen.
Sinds 1995 ben ik predikant.
Mijn standplaats is de Protestantse gemeente Beilen-Hijken-Hooghalen, in Midden-Drenthe.

Geestelijke begeleiding is voor iedereen die aandacht wil geven aan de mysterieuze relatie tussen God en mens.
Mensen hebben geloofs- en/of levensvragen en blijven daar soms lang mee rondlopen.

De vraag naar Geestelijke Begeleiding kan voor ieder verschillend zijn, zoals:

  • Ik verlang naar het groeien in de eigen identiteit. Ik geloof dat mijn weg een zoektocht is naar het 'mezelf mogen zijn' zoals God mij bedoeld heeft.
  • Ik heb onbewust nogal eens last van schaduwzijden in mij en vraag me af hoe ik daarmee om moet of mag gaan.
  • Ik ben al een eindje gevorderd op mijn levensweg maar zou niet weten wat God daarin voor plaats heeft. Toch blijft het me regelmatig bezighouden. Ik verlang ernaar te zoeken naar de plaats van God in mijn levensverhaal.
  • Ik verlang naar een opnieuw of dieper ervaren van Gods aanwezigheid in mijn leven. De traditionele vormen werken voor mij niet (meer). Zijn er andere vormen waardoor ik wel bij geloofsbronnen kan komen?
  • Ik sta op een kruising op mijn levensweg. Ik sta voor een belangrijke keuze. Is er een gids op mijn levensweg?

 

 

Het is soms goed dat er iemand is die luistert, voor een korte tijd samen oploopt en meekijkt op je levensweg. Een Geestelijk begeleider is daarin gespecialiseerd.

naar boven