GEESTELIJK BEGELEIDERS GELDERLAND


NAAM PLAATS E-MAIL INFO
Frits Mertens Berg en Dal g.mertens5@upcmail.nl meer info
Petra den Dulk Doetinchem P53ddulk@gmail.com meer info
Hans Sevenhoven Duiven hsevenhoven@hetnet.nl meer info
Hettie van Delden Duiven hsvandelden@gmail.com meer info
Aukje Jensma Elst a.jensma@kpnplanet.nl meer info
Ditta de Beer Ermelo opadem@gmail.com meer info
Carla Boven Hattemerbroek carlaboven@xs4all.nl meer info
Marijn van Zon Maarn zielgaattevoet@kpnmail.nl meer info
Frans Croonen Nijmegen info@zinenzijn.nl meer info
Marja Terlouw-Sterk Veenendaal terlouwsterk@gmail.com meer info
Wendela Vuylsteke Velp wendela.vuylsteke@xs4all.nl meer info
Esther Roetman-Sijnstra Wolfheze eroetmansijnstra@gmail.com meer info
       

DETAILINFORMATIE:

Ditta de Beer
NAAM: Ditta de Beer (bedrijfsnaam Steenbreek)
ADRES:
POSTCODE:
PLAATS: Ermelo
TELEFOON: 0341 49 41 59
EMAIL: opadem@gmail.com
WEBSITE:
INFORMATIE:
momenteel met name gericht op het organiseren en begeleiden van meerdaagse arrangementen om op adem te komen.
naar boven   
Carla Boven
NAAM:Carla Boven
ADRES:Voskuilerdijk 68
POSTCODE: 8094 PW
PLAATS: Hattemerbroek
TELEFOON: 06 25067701
EMAIL: carlaboven@xs4all.nl
WEBSITE:www.zingevingsboerderij.nl
INFORMATIE:

Graag ga ik met mensen op weg rond hun levensverhalen en levensvragen. Ik vind het belangrijk hierbij de hele mens aan te spreken en dus niet alleen met elkaar te praten, maar vooral dingen met elkaar te ervaren. De mens is immers meer dan hoofd.

Mijn ervaring is dat mensen vooral met hun hoofd en verstand aanwezig zijn. Het lichaam doet nauwelijks mee. Toch zijn juist de signalen van ons lichaam van het grootste belang. Ze zijn onze richtingaanwijzers. Ze geven aan wat bij ons past, waar we warm van worden. Hiervoor moeten we contact maken met het hele lichaam. Als Geestelijk begeleider kan ik helpen op een creatieve en veilige manier deze verbindingen te leggen.

Natuurlijk doet de natuur rond de Zingevingboerderij, waar ik woon en werk, hierin mee en maken we ook vaak een pelgrimstocht in het labyrint in het weiland naast de boerderij. Ook meditatie kan hierbij helpend en verdiepend zijn.

Daarnaast bied ik individuele begeleiding aan mensen die zijn vastgelopen in hun leven vanwege verlieservaringen of negatieve ervaringen uit het verleden, en begeleiding aan mensen bij hun zoektocht naar een eigen manier van geloven.
Ik ben geïnspireerd door de rijkdom van verschillende tradities, maar ben zelf vooral geworteld in de Christelijke traditie. Als Geestelijk Begeleider ben ik aangesloten bij Gaandeweg: Vereniging van Geestelijk begeleiders in Nederland en België.

naar boven   
Frans Croonen
NAAM: Frans Croonen
ADRES: -
POSTCODE: -
PLAATS: Nijmegen
TELEFOON: 06 203 83 959
EMAIL: info@zinenzijn.nl
WEBSITE:www.zinenzijn.nl

INFORMATIE:

Zin en Zijn biedt professionele geestelijke begeleiding en coaching aan mensen die zoekend zijn op het gebied van zingeving en spiritualiteit, zodat ze taal en inzicht verwerven om hun innerlijk leven te leren ontdekken en verkennen.
Zin en Zijn staat voor geestkracht, integriteit, helen, humor en spel. In je zijn en in diepere zin een spelende mens leren worden. Vrij, zoekend en ontvankelijk.
Nieuwsgierig geworden? Kijk op www.zinenzijn.nl voor het actuele aanbod en alle informatie!

naar boven   
Hettie van Delden
NAAM: Hettie van Delden
ADRES: Bellefleur 52
POSTCODE: 6922 AL
PLAATS: Duiven
TELEFOON: 06-171 10 171
EMAIL: hsvandelden@gmail.com
WEBSITE: -
hettievandelden
INFORMATIE:

Al heel wat jaren ben ik werkzaam als pastoraal werkster.
Ik heb me voornamelijk gericht op individueel pastoraat en op werken met groepen. Daartoe volgde ik diverse gespecialiseerde opleidingen waaronder opleiding bibliodrama en enneagram. Dit laatste is mij na twintig jaar zo vertrouwd geworden, dat het op de achtergrond vaak mee speelt.
De laatste jaren werk ik bij (oudere) vrouwelijke religieuzen.
Bij de spiritualiteit van Franciscus en Clara van Assisi voel ik me thuis.
Deze verhalende spiritualiteit – met het lied van broeder zon, zuster maan, onze moeder aarde en de zorg voor al wat leeft - is gaandeweg de bron van mijn doen en laten geworden.
Ik ben moeder van drie volwassen kinderen en oma van vier kleinkinderen.

Geestelijke begeleiding is voor mij vooral ‘zorg voor de ziel’: de ander behoedzaam begeleiden op haar of zijn geestelijke weg. Een vreugdevolle weg die soms stil maakt, en soms ook moeizaam en pijnlijk is als een geboorte. Een weg die uitkomt bij licht; bij ruimte, die ruimte geeft aan.., ruimte geeft voor.., nieuw leven geeft.
Tijdens een avond bibliodrama zei een deelnemer in de evaluatie dat ik voor haar een soort vroedvrouw ben; dat ik dingen geboren laat worden. Dat is een beeld dat wel bij mij past. (Ooit begon ik als kraamverzorgster – moet je nagaan!)

Mijn ervaringen in het pastoraat hebben ertoe bijgedragen dat ik vaak verhalen gebruik om ruimte te maken om ‘op verhaal’ te komen. Ook werk ik met levensverhalen.
Verder gebruik ik wel beelden; ze kunnen richting geven en de blik verruimen.
Bij het werken met groepen – in meerdaagse retraites - en soms bij persoonlijke begeleiding, laat ik graag (mandala’s) tekenen. Hiermee krijgen onbewuste lagen de kans om aan het licht te komen.
Ik speel vaak op een creatieve manier in op wat zich aandient.

Dat je voor het ontvangen van geestelijke begeleiding nooit te oud bent, ervaar ik nu tijdens mijn werk bij oudere zusters.
Naast begeleiding rond ziekte, rouwverwerking en het levenseinde, kan er nog iets nieuws geboren worden; zelfs de oude Sara kreeg nog een kindje! En dat is mooi om te ervaren.

naar boven   
Petra den Dulk
NAAM: Petra den Dulk
ADRES: van Hogendorplaan 73
POSTCODE: 7003CM
PLAATS: Doetinchem
TELEFOON: 0314 362948
EMAIL: P53ddulk@gmail.com
WEBSITE: -
INFORMATIE:

Geschoold in de Ignatiaanse traditie.
Oblate van de St Willibrordsabdij.
Daarnaast supervisor.
naar boven   
Aukje Jensma
NAAM: Aukje Jensma
ADRES: Valburgseweg 43
POSTCODE: 6661 ES
PLAATS: Elst
TELEFOON: 0481-350898 / 06-22955826
EMAIL: a.jensma@kpnplanet.nl
WEBSITE:
INFORMATIE:
Opgeleid aan het Titus Brandsma Instituut. Theologisch geschoold, geestelijk verzorger, Christelijke traditie.
naar boven   
Frits Mertens
NAAM: Dr. Frits Mertens
ADRES: -
POSTCODE: -
PLAATS: Berg en Dal
TELEFOON: -
EMAIL: g.mertens5@upcmail.nl

INFORMATIE:
Leren het leven ten volle te leven. Dat is waar ik voor ga! Voor mensen die ik begeleid, coach of supervisie geef. En uiteraard voor mezelf. Mijn werk is vooral gericht op de laag van de spiritualiteit als wezenlijk voor ons leven. In tijden van tegenslag helpt dat om je gedragen te weten of voelen.

Ik gaf de opleiding Geestelijke Begeleiding aan het Titus Brandsma Instituut vanaf het begin mee vorm, waar ik tot 2013 docent, trainer, coördinator, leerbegeleider en supervisor was. Ten volle leren te leven vanuit het bewustzijn van de laag van het fysieke, psychische, sociale én spirituele! Met name de laag van het transcendente, in ieder en alles aanwezig, is vaak weinig bewust. Als dat bewustzijn verdiept, kan het handelen in het leven van alledag daaruit ontstaan; daar gaat het (hier) om!

Ik voel me thuis in veel gelovige, spirituele of mystieke tradities. Leven vanuit spiritualiteit overstijgt vele verschillen. De vertaling naar het leven van alledag vind ik van wezenlijk belang.

Doordat ik jarenlang een grote verscheidenheid aan begeleidingssituaties heb meegemaakt of geadviseerd, kan ik begeleidingen die dreigen vast te lopen een goede ingang bieden. Daarom biedt ik naast begeleidingsgesprekken ook supervisie of coaching aan. Het eerste contact graag per email leggen: g.mertens5@upcmail.nl

naar boven   
Esther Roetman-Sijnstra
NAAM: Esther Roetman-Sijnstra
ADRES: Wolfhezerweg 111
POSTCODE: 6874 AD
PLAATS: Wolfheze
TELEFOON: 010- 5017303/ 06-25085089
EMAIL: eroetmansijnstra@gmail.com

INFORMATIE:
Opleiding: Geestelijke Begeleiding TBI/ Hydepark
Traditie: Protestant

Visie op geestelijke begeleiding:
Geestelijke begeleiding is een samen optrekken, waarbij een mens zoekt naar zijn/ haar weg met God; hoe God werkt in haar/ zijn leven. De geestelijk begeleider helpt een weg te ontdekken. Dit kan n.a.v. een al dan niet uitgesproken vraag, een zoeken of een verlangen. Voor mij past het beeld van de Emmaüsgangers bij geestelijke begeleiding.

naar boven   
Hans Sevenhoven
NAAM: Hans Sevenhoven
ADRES: Bellefleur 52
POSTCODE: 6922 AL
PLAATS: Duiven
TELEFOON: 06 11733393
EMAIL: hsevenhoven@hetnet.nl
WEBSITE: bloeiendeklaproos.nl/francis
BLOG: franciscaans.blogspot.com
INFORMATIE:
In de twaalf - een rond bijbels getal! – jaar dat ik nu in Duiven woon, heb ik wortel geschoten en ben ik thuisgekomen. Hier heb ik ook de vreugde te bestaan diep in mijn wezen teruggevonden. Voordien trok ik het land rond met in mijn rugzak spiritualiteit in het algemeen en franciscaanse spiritualiteit in het binnenste vakje, dicht bij mijn hart. Mijn spirituele reis gaat intussen voort met Franciscus, Clara en vele andere broeders en zusters van allerlei slag als reisgenoten.
Spiritualiteit in haar grote rijkdom aan vormen is een wezenlijke bron voor mijn en alle menselijk leven. Pas wanneer spiritualiteit de ruimte krijgt, leven wij voluit. Dat geldt zowel voor levensfasen waarin wij leven in en vanuit vreugde, als voor de fasen waarin het ons tegen zit en verdriet en pijn om aandacht vragen.
In beide situaties kan geestelijke begeleiding van pas komen. Als een handreiking om door verdriet en pijn heen te groeien en stil te staan bij wat deze periode voor je leven kan betekenen. En wat zou je nog meer wensen dan leven in en vanuit vreugde? Juist dan kan het ook de moeite waard zijn dat uit te spreken en er samen met iemand die wat meer vertrouwd is met de spirituele weg, naar te kijken. Die begeleider kan je mogelijk attenderen op de manier waarop de Ander met je meetrekt op je levensweg. Zo ben ik ook bereid een deel van die weg met je te gaan.
Vanaf mijn 23e jaar ben ik actief als meditatieleider en -leraar, en begeleid ik mensen op hun weg door het leven. Ik heb jarenlang les gegeven in spiritualiteit en gaf daarover colleges op de universiteit. Ook schreef ik een aantal boeken en vele artikelen over spiritualiteit in het algemeen en franciscaanse spiritualiteit in het bijzonder.
Een jaar of twintig geleden bekwaamde ik mij in het enneagram. Dat kan soms een geschikt hulpmiddel zijn in de geestelijke begeleiding.
naar boven   
Marja Terlouw-Sterk
NAAM: Marja Terlouw-Sterk
PLAATS: Veenendaal
EMAIL: terlouwsterk@gmail.com
WEBSITE:
INFORMATIE:
Predikante PKN, werkzaam in de gevangenis in Arnhem.
Opleiding Geestelijke Begeleiding aan het Titus Brandsma Instituut te Nijmegen i.s.m. Hydepark (PKN).
Eindscriptie: Henri Nouwen, The Wounded Healer - over geestelijke begeleiding, traumaverwerking en coping.
Theologisch en psychologisch geschoold aan de UU.
naar boven   
Wendela Vuylsteke
NAAM: Wendela Vuylsteke
ADRES: Van Galenlaan 17
POSTCODE: 6881 EW
PLAATS: Velp
TELEFOON: 026-3622154
EMAIL: wendela.vuylsteke@xs4all.nl
WEBSITE:
Wendela Vuylsteke
INFORMATIE:
Met veel plezier ben ik werkzaam in individuele en groepsgerichte begeleiding, bij workshops en lezingen. Ik ben Wendela Vuylsteke, geestelijk begeleider, opgeleid aan het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen en daar afgestudeerd in 2006.

De spiritualiteit van waaruit ik leef is met name gevormd door Hildegard von Bingen, Thomas a Kempis, Teresa van Avila en Etty Hillesum. Zij leefden vanuit kostbare kennis en ervaringen.

Wat is het dat hen inspireert? Zij leven vanuit de binnenkant van God. Zij leven vanuit die ruimte. En dát geeft hen enthousiasme en tederheid tegelijkertijd, werkkracht en nuchterheid, humor en inzicht in de problemen van hun tijd. En daardoor laten ze het er niet bij zitten. Met de durf van de liefde zetten zij er iets tegenover. En dat werkt door.
Dat werkte in hun tijd door. Dat kwam alles ten goede. Hun eigen welzijn, zeker, maar ook dat van alle mensen die zij ontmoetten en wat zij ondernamen. Zij groeiden eerst in zichzelf en later voorbij hun eigen voordeel. Zij werden die ruimte.

Zo gaan leven, dat kan nu ook. Ons leven, onze tijd vraagt erom.
Het overstijgt alle verschillen in levensovertuiging, achtergrond, ras of taal. Dat is nou wat je noemt: vrij en duurzaam. En inspirerend.

En hoe kom je daar?
Het is –zoals ik er naar kijk- tweeledig: enerzijds: het ís er al. In ons bruist en bubbelt die liefde al. Die is wat afgedekt misschien, door alles wat we bedacht en afgeweerd en doorstaan hebben, maar die liefde blijft altijd beschikbaar en steeds weer opnieuw. Springlevende liefde voor u, voor jou.
En anderzijds: het kost ons een (voorzichtig)ja-zeggen, om naar binnen te gaan en ons daar, door boven, opnieuw te laten aanraken.
Dat zal ons leven opnieuw liefde en richting geven. En ruimte.

Vooral gericht op jongeren, die hun weg zoeken,
Op mensen die overwegen te scheiden,
Op mensen, die in hun levensvreugde zijn aangetast,
Op mensen die door ziekte of verlies een andere weg moeten gaan, dan gehoopt.
Hierbij kan geestelijke begeleiding een ondersteunende en zachtmoedige hulp zijn.

Nieuwsgierig? U bent van harte welkom met vragen, een kennismakingsgesprek of afspraak. Wendela.Vuylsteke@xs4all.nl

Individuele gesprekken. Een serie van drie is meestal genoeg om weer verder te kunnen.
Lezingen en workshops op locatie:
  • Omgaan met conflicten.
  • Verzoening en vergeving: de dader vergeven, niet de daad.
  • Jij: een verborgen schat in jou.
  • Het lichaam ontvangen, ook al is het gehavend.
  • De berg beklimmen, een kompas.
  • Hildegard von Bingen.
Lid van de vereniging Gaandeweg en Spiritual Directors in Europe.

naar boven   
Marijn van Zon
NAAM: Marijn van Zon
ADRES: Hertenlaan 29
POSTCODE: 3951 AS
PLAATS: Maarn
TELEFOON: +31-(0)6-48564337
EMAIL: zielgaattevoet@kpnmail.nl
WEBSITE: www.zielgaattevoet.nl
marijn_van_zon

INFORMATIE:
“Wandelen…
is de haast uit je hoofd halen
is het natuurlijke tempo van de ziel volgen
is open komen voor wat er zich in het hier en nu aandient

… en als het ons gegeven wordt gaandeweg iets van de Ander ervaren.” (Marijn van Zon)

Mijn naam is Marijn van Zon (1963). Ik voel me verbonden met de schepping. In de natuur zijn werkt meditatief voor mij. Franciscus en Clara van Assisi raken mijn wezen. Mijn ziel is een pelgrimsziel. Naast mijn werk als geestelijk begeleider werk ik als adviseur voor kloosters.

Ik ga als jij dat fysiek kan het liefst met je aan de wandel, maar zittende gesprekken zijn ook mogelijk!

Ik woon in Maarn en de Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug is ‘mijn achtertuin’. Ik ken het gebied op mijn duimpje en kan eenvoudig op basis van de beschikbare tijd en jouw fysieke mogelijkheden een route bepalen.

naar boven