GEESTELIJK BEGELEIDERS NOORD-BRABANT


NAAM PLAATS E-MAIL INFO
Lilla Travaille Bergeijk lilla.travaille@hetnet.nl meer info
Sybe Travaille Bergeijk sybe.travaille@hetnet.nl meer info
Marion Loermans Boxmeer marionloermans@karmel.nl en/of marionloermans@elisapaz.nl meer info
Minie Pasop Boxmeer minie.pasop@hetnet.nl meer info
Petra Galama Breda spiritwijs@your-mail.com meer info
Esther Brunssen Eindhoven esther.brunssen@gmx.net meer info
Winfried Timmers Heesch win.timmers@home.nl meer info
Roeland Wijkhuizen Helmond info@aandachtswegen.nl meer info
Cor Daemen Hilvarenbeek d.f.daemen@kpnmail.nl meer info
Paulien Schaminée Riethoven paulienschaminee@gmail.com meer info
Theresia de Meijer Roosendaal tdemeijer@hetnet.nl meer info
Kees van der Ham Roosendaal cvanderham@home.nl meer info
Mirjam Dirkx Waspik mirjamdirkx@delevensboom.net meer info
Wil Balder-Timmerman Willemstad wilbaldertimmerman@kpnmail.nl meer info


DETAIL-INFORMATIE:


Wil Balder
NAAM: Mevr. Wil Balder-Timmerman
ADRES: Carel van Boetzelaerstraat 6
POSTCODE: 4797 BM
PLAATS: Willemstad (N-B)
TELEFOON: 0168-473889
EMAIL: wilbaldertimmerman@kpnmail.nl
WEBSITE: geen
INFORMATIE:
Opleiding geestelijke begeleiding: T.B.I./Hydepark Traditie: protestant
 
naar boven   
Esther Brunssen
ADRES Bunderkensven 52
POSTCODE 5646HD
PLAATS Eindhoven
TELEFOON 06-83712529
E-MAIL esther.brunssen@gmx.net
WEBSITE -
esther_brunssen
INFORMATIE:

Ik heb een passie voor het werk als een geestelijke begeleider die uit mijn eigen zoektocht naar echtheid in mijn relatie met God voortkomt. Vele jaren heb ik al mensen op hun levenspad mogen begeleiden. Door moeilijkheden in mijn eigen leven ben ik dichterbij mensen komen te staan in hun pijn en verdriet. Voor mij is het dan belangrijk om luisterd aanwezig te zijn en ruimte te creeren zodat eigen gedachten en gevoelens waargenomen kunnen worden en we God daar kunnen ontmoeten.

Ik kom uit Nederland maar heb 20 jaar in het buitenland gewoond (Duitsland en Verenigde Staaten). In 2012 heb ik in Ann Arbor, Michigan mijn training tot geestelijke begeleiding voltooit. Omdat ik van anderen mensen die uit andere tradities of culturen komen heb mogen leren, heeft mijn geloof in God vele veranderingen doorgemaakt. Door elke dag bewust te zijn van Gods aanwezigheid in mijn leven en het met anderen te delen ervaar ik een dieptegang in mijn leven.

Het is niet belangrijk waar je je op je levenspad bevind maar het is wel belangrijk dat er iemand is die met je meegaat. Voor mij betekend dat om samen met jou te mogen wandelen op jouw levenspad. Het gaat om jou en om je ervaringen met God in je dagelijks leven.

TALEN: Nederlands, Engels en Duits

naar boven   
Fr.Cor Daemen s.c.m.
ADRES Het Juweel 53
POSTCODE 5081 XN
PLAATS Hilvarenbeek (N.Br. Ned.)
TELEFOON vast: 013-5053407
mobiel: 0625188787
E-MAIL d.f.daemen@kpnmail.nl
WEBSITE -
ACHTERGROND
 • Geboren in 1945 geboren in Duizel (N.Br.) doorliep ik daar de lagere school
 • Seminarie bij de priesters van het heilig hart van Jezus (s.c.j.)
  in Helmond en Bergen op Zoom
 • Noviciaat met gelofteaflegging in Asten. Daarmee lid s.c.j.
 • Theologiestudie universiteit Tilburg
 • Als pastoraal werker parochiepastoraat
  in Helmond, Eindhoven en Made
 • Klinisch Pastorale Training op Zon en Schild in Amersfoort
 • Pastoraal werker-Geestelijk Verzorger in zorgcentra:
  - Ziekenhuis IJmuiden
  - Verzorgingshuis Utrecht
  - Verpleeghuis Goirle en Oisterwijk: accent op dementie
 • Training: De mystieke weg in pastoraat en begeleiding:
  Titus Brandsma-instituut Nijmegen
 • Pastoraal Onderzoek in Prins Willem Alexander Village in Birkdale nabij Brisbane in Queensland Australie. -Rapport: De Twee benen van de migrant
 • Pensioen in 2010
 • Verdiepingsprogramma School voor Spiritualiteit:
  Titus Brandsma-instituut   
    - scriptie: ‘NAAR GODS BEELD’
    - diploma: 23 Mei 2014
 • Geestelijke Begeleiding Broeders van Oudenbosch
 • Overste Regionale Communiteit West-Brabant S.C.J.
GEESTELIJKE BEGELEIDING
- Individuele Begeleiding
- Communiteitsbegeleiding
- Begeleiding Bijbellezing
- Recollectiedag
- Inleiding

VERLANGEND VERWACHTEN:
‘Zolang gij nog onzichtbaar zijt,
een zon diep in de nacht,
roep ik uw nadering reeds uit
omdat ik U verwacht’
Willem Barnard

ZUIVERING VAN DE ZIEL:
 • Gallarus Oratorium (de kerk van de plaats van de buitenlanders)
 • Vroeg Christelijke kerk (6e eeuw) op Dingle in Ierland
 • Legende: Wanneer een persoon door het raam de kapel uitklimt wordt zijn ziel gezuiverd.
naar boven   
Mirjam Dirkx
ADRES ’t Vaartje 112
POSTCODE 5165 ND
PLAATS Waspik
TELEFOON 06- 444 60 207
E-MAIL mirjamdirkx@delevensboom.net
WEBSITE www.delevensboom.net
www.christelijkemeditatie.net

INFORMATIE:
Onderweg op reis klinken vaak drie vragen:

 • Waar kom je vandaan?
 • Waar ga je naar toe?
 • Wat doe je hier?

Onderweg in je leven stuit je op diezelfde ‘drie vragen aan de reiziger’. De antwoorden kunnen op verschillende momenten anders klinken. Soms heb je tijd en ruimte nodig om nieuwe antwoorden te zoeken, omdat de oude niet meer kloppen.
In geestelijke begeleiding geef je jezelf die tijd en ruimte cadeau. Ik mag daarbij een gids zijn door het stellen van vragen en het helpen verkennen van mogelijkheden.

In mijn begeleiding klinkt door:

 • Kennis van spiritualiteit van de Christelijke traditie
 • Ervaring met meditatie en het begeleiden daarvan
 • Behoefte aan stilte
 • Ervaring met Chi Gong en Chinese gezondheidsleer
 • Kennis van Voice Dialogue
 • Belangstelling voor muziek, koken, wandelen
 • Ervaring met werkvormen van dans en drama
 • Belangstelling voor de regel van Benedictus, die begint met de woorden:

“Zwijg nu en luister, neig de oren van je hart,zoekend naar vrede”

naar boven   
Petra Galama
ADRES  
POSTCODE  
PLAATS Breda
TELEFOON  
E-MAIL spiritwijs@your-mail.com
WEBSITE www.spiritwijs.eu

INFORMATIE:

Als het gaat om het geven en ontvangen van geestelijke begeleiding, dan wil ik dat doen op de wijze die zo mooi en krachtig is verwoord door Bieke Vandekerckhove (1969) in haar boekje Wat Als?:

Zowat alle grote spirituele tradities onderstrepen het belang van een of andere vorm van begeleiding. Een voor een hebben deze meesters iets in mij wakker gemaakt of versterkt dat reeds in mij aanwezig was: het verlangen namelijk om van binnen op weg te gaan.
Die weg heb je zelf te gaan. Niemand kan het in je plaats. Geen mens kan je er de weg wijzen. Het Zelf is een land dat je alleen zelf kunt verkennen, door tijd te maken voor stilte en het eigen innerlijk te betreden. Ieder mens is uniek, zo beklemtonen de meesters. Daarom behelst elke innerlijke weg noodzakelijkerwijs eenzaamheid.
We hebben alleen ons eigen hart. Het gaat over de grote vragen van het leven. Waardoor worden wij aangeraakt en wat is het dat ons aanraakt? Dat klinkt mysterieus en dat is het ook.
Er ontstaat ruimte voor iets dat groter is dan wijzelf. Ruimte voor het mysterie. Waarlijk grote meesters verwijzen de leerling steeds opnieuw naar het eigen innerlijk.

naar boven   
Kees van der Ham
NAAM: Kees van der Ham
ADRES: Van de Woestijnelaan 31
POSTCODE: 4707 LW
PLAATS: Roosendaal
TELEFOON: 0165 - 532561
EMAIL: cvanderham@home.nl
WEBSITE: www.levens-wijzer.nl
INFORMATIE:

Vertel eens’. Zo wil ik graag met mensen in gesprek gaan. Ons leven is een verhaal. In eerste instantie zijn wij geneigd om van alles wat ons overkomt een sluitend verhaal te maken. Zo proberen we grip te krijgen op de dingen. Vroeg of laat zal dit ons gaan benauwen. In de geestelijke begeleiding word je uitgenodigd om anders naar je eigen verhaal te gaan kijken. Dit is een weg van ontdekken wie je ten diepste bent. Uiteindelijk gaat het erom God te leren zien in alle aspecten van je leven.
Laten we samen luisteren naar sprekende verhalen’. Ook op deze manier wil ik graag met mensen in gesprek gaan. We kunnen het hebben over verhalen uit de Bijbel maar ook over andere teksten. Zelf word ik bijzonder getroffen door het levensverhaal van Franciscus van Assisi. Geestelijke begeleiding nodigt uit om te gaan kijken naar wat je raakt in deze verhalen en wat dit je te zeggen heeft. Zo kunnen zij je inspireren bij je eigen zoektocht naar God.

Vanuit deze twee invalshoeken geef ik individuele begeleiding en verzorg ik groepsbijeenkomsten.

Ik heb altijd in de gezondheidszorg gewerkt, en wel op het gebied van personeel en organisatie. Op een gegeven moment ben ik me gaan toeleggen op het begeleiden van medewerkers. Tegelijkertijd nam mijn belangstelling voor spiritualiteit toe. Daarom ben ik de opleiding geestelijke begeleiding gaan volgen. Op dit moment werk ik zelfstandig als geestelijk begeleider. Naast individuele en groepsbegeleiding geef ik ook leerbegeleiding en supervisie. Tevens ben ik actief binnen de franciscaanse beweging. Verder ben ik getrouwd, vader van twee dochters en inmiddels ook grootvader.

Heb je belangstelling, neem dan gerust contact op voor een nadere kennismaking.

naar boven   
Marion Loermans
NAAM: Marion Loermans O.Carm
ADRES: Steenstraat 39
POSTCODE: 5831 JA
PLAATS: Boxmeer
Tel: 0485-562156
EMAIL: marionloermans@karmel.nl en/of marionloermans@elisapaz.nl
INFORMATIE:

Ik ben altijd een zoekend mens geweest, bezig met de vraag: waarom ben ik er? Zolang ik mij herinner is er in mij een besef geweest van een Mysterie. Dit maakte me opmerkzaam om het niet gezegde, het onuitgesprokene en dus het Verborgene te ontdekken. Ik ging luisteren. Ik voelde dat ik om dat Geheim leefde.
Ik ben daardoor geworden wie ik nu ben, met kwaliteiten die mij geestelijk begeleider maken en meer doen worden, in alle eenvoud, kwetsbaarheid en kracht.
Diep in mij hoor ik Zijn Naam: Wees er jij! Deze uitnodiging tot leven telt voor ieder mens. Jij mag er zijn! Graag wil ik ruimte scheppen om met jou te luisteren. Waar ontdek jij sporen van het Mysterie in je levensgeschiedenis, in je ups en downs, in je vreugde en je pijn, in je dagelijkse leven? Wat beweegt je? Welke uitnodiging hoor jij in jouw leven?

Opleiding en werkervaringen:
Ik leef in een religieuze Karmelgemeenschap als zuster Karmeliet.
Ik ben afgestudeerd als Geestelijk Begeleider bij het Titus Brandsma Instituut in mei 2014.
En ik heb de opleiding Bibliodrama in 2012 afgerond.
Ik werk nu als pastoraal medewerkster en geef individuele geestelijke begeleiding. Ook geef ik bibliodrama.

Hiervóór heb ik gewerkt in de hulpverlening, o.a. in de verpleging, de psychiatrie, incesthulpverlening en traumaverwerking, in de daklozenopvang en stervensbegeleiding.
naar boven   
Theresia de Meijer
NAAM: Theresia de Meijer
ADRES: Desmijndijk 43
POSTCODE: 4706 GP
PLAATS: Roosendaal
TELEFOON: 0165-558916/ 06-15503552
EMAIL: tdemeijer@hetnet.nl
WEBSITE:
INFORMATIE:
 
naar boven   
Minie Pasop
NAAM: Minie Pasop
ADRES: Steenstraat 39
POSTCODE: 5831 JA
PLAATS: Boxmeer
TELEFOON: 0485-562155
EMAIL: minie.pasop@hetnet.nl
WEBSITE: www.karmel.nl

INFORMATIE: Begeleid en opgeleid door Marion Jikai Roesink, kwamen er vanaf 1990 mensen met levensvragen op mijn weg. Ordening van het eigen leven, vanuit iemands diepste verlangen, bleek steeds weer aanleiding tot het vrij(er) laten stromen van de Levensbron. Intreden in de Orde van de Karmel, de opleiding voor bibliodrama (2002-2003 Nico Derksen) en geestelijke begeleiding (TBI 2003-2006), alles bleek één roep om te leven in Liefde.

Als vormingsverantwoordelijke in de Karmel Orde mag ik met anderen onderweg zijn in diep ingrijpende levensprocessen naar een God-gewijd leven in vele vormen.

naar boven   
Paulien Schaminée
ADRES Boshovensestraat 16
POSTCODE 5561 AR
PLAATS Riethoven
TELEFOON 040-2046768
E-MAIL paulienschaminee@gmail.com
WEBSITE -
Paulien_Schaminée
INFORMATIE:

Kent u dat vage, heimwee-achtige verlangen dat u maar niet met rust laat en u steeds verder doet zoeken naar …? Hebt u vaak het gevoel dat u iets ‘vinden moet’ maar niet weet wáár te zoeken, hóe te zoeken? Leeft u met een diep verlangen gehoor te geven aan wat het leven van u vraagt, maar weet u niet precies wat dat is, of hoe u dat vorm kunt geven?
Zo verging het mij. Totdat ik, geholpen door leermeester-begeleiders in boeken en in persoonlijke relatie, eindelijk wist – en vond – waarnaar ik moest zoeken. Teveel om hier op te noemen, maar denk aan verwondering, eerbied, leven in en met het Geheim, opengaan van het Hart, en vooral: (be)antwoorden aan wie ik ten diepste kan worden.

‘Wie ben ik dan eigenlijk ten diepste? Wat is het dat het leven van me vraagt? Hoe kan ik daaraan gehoor geven? Hoe kan ik wat op mijn levenspad verschijnt herkennen als een richtinggevend innerlijk kompas?’

Als spiritueel begeleider wil ik u helpen om zelf in uw binnenste op die vragen een eigen antwoord te vinden. Daarvoor hoeft u niet gebonden te zijn aan een bepaalde traditionele religie. U hoeft enkel (en dat is heel veel) gevoelig te zijn voor het Geheim, het Geheim van Leven, van Zijn.
De spiritueel begeleider loopt tijdelijk met u mee, om u bij te staan in uw zoektocht. Uw zoektocht naar bewustwording van dat verborgen verlangen in uw levensgeschiedenis, naar ‘Wie of Wat’ ten diepste in uw innerlijk huist, en wat dat voor uw levenspad kan betekenen.
In een eerste vrijblijvend gesprek verkennen we of het tussen ons ‘klikt’, en u met mij als spiritueel begeleider enige tijd op weg wilt gaan.
Ik begeleid individueel, en ook kleine groepen in de vorm van bijvoorbeeld spiritueel autobiografisch schrijven.

naar boven   
Winfried Timmers
NAAM: Winfried Timmers
ADRES: Plantsoen 42
POSTCODE: 5384 EV
PLAATS: Heesch
TELEFOON: 06-45606119
EMAIL: win.timmers@home.nl
WEBSITE: http://www.tactum.info
INFORMATIE: 59 jaar
Opleiding: Moraaltheologie, Sociale Pedagogiek en Andragogiek, Middenmanangement, Prakticum Geestelijke Oefeningen (J.v. Deenen SJ/C. Braun JMJ).

Samenwerkingspartners: Impulsgroep SJ, Missiehuis Steyl,Ignatiushuis, Willibrordsabdij Doetinchem, Nicolaasstichting Denekamp, Oude Abdij Drongen (BE)

Naast persoonlijke begeleiding begeleid ik in teamverband stille retraites (Geraakt in stilte) en wandelretraites. 'Gepreekte' retraites jaarlijks maximaal 3.

naar boven   
Lilla Travaille
NAAM: Lilla Travaille
ADRES: Horstakker 13
POSTCODE: 5571 PM
PLAATS: Bergeijk
TELEFOON: 0497-780026
EMAIL: lilla.travaille@hetnet.nl
WEBSITE: -
INFORMATIE:
Na de opleidingen Theologie-levensbeschouwing en de opleiding Geestelijke Begeleiding, waarin ik de scriptie schreef: 'God lezen in het dagelijkse leven', richt ik me op 'beginners' op het pad van geestelijk leven. Ik sluit me aan bij mensen die (voor het eerst,of opnieuw) zoekende zijn naar een innerlijke orientatie in hun leven of werk. De titel van mijn scriptie laat zien dat mijn werkwijze begint vanuit de dagelijkse dag. Dit doe ik door middel van een aanbod van een vierdaagse 'retraite-voor-beginners'(3-6 deelnemers) en ten tweede een aanbod van een jaar lang persoonlijke geestelijke begeleiding (8x een begeleidingsgesprek. Telefonisch- en e-mailcontact tussendoor)
naar boven   
Sybe Travaille
NAAM: Sybe Travaille
ADRES: Horstakker 13
POSTCODE: 5571PM
PLAATS: Bergeijk
TELEFOON: 0497-780026
EMAIL: sybe.travaille@hetnet.nl
WEBSITE: -
INFORMATIE:
Ik ben levenslooppsycholoog. Gehuwd met Lilla Travaille. Samen hebben we twee zoons en zijn ondertussen grootouders. We zijn sinds lange tijd lid van de gemeenschap De Hooge Berkt in Bergeijk. In deze gemeenschap heb ik veel ervaring opgedaan in het begeleiden van mensen in een proces van herorientatie.

Sinds 2004 werk ik in een eigen bedrijf als levenslooppsycholoog voor verschillende kloostergemeenschappen. Ook zet ik mij in voor mensen in het bedrijfsleven. Het gaat daarbij vaak om mensen die in een proces van reintegratie of in een outplacement procedure terecht zijn gekomen en gedwongen worden tot het ontwikkelen van een (nieuw) levensperspectief.

Door mijn eigen weg heb ik een spiritueel kader ontwikkeld waarin ik leef en werk. Daardoor ben ik ook toegerust als geestelijk begeleider.

Ik doe mijn werk met veel plezier.

naar boven   
Roeland Wijkhuizen
ADRES Thuispraktijk Aandachtswegen
Kanaalboulevard 24
POSTCODE 5705 KR
PLAATS Helmond
TELEFOON 0492-389672
E-MAIL info@aandachtswegen.nl
WEBSITE www.aandachtswegen.nl
INFORMATIE:
 • theoloog
 • meditatie- en mindfulnesstrainer
 • schrijver van het boek: De weg naar het einde bleek een nieuw begin, gebaseerd op de ware gebeurtenissen van Willem van Nieumeghen tijdens zijn pelgrimage naar Santiago de Compostela in de zestiende eeuw.
geestelijke begeleiding
Geestelijke begeleiding betreft in eerste instantie vertrouwelijke gesprekken over de levensweg (van de ziel).
Daarbij kunnen meer meditatieve momenten, waarin je met liefdevolle aandacht het hier en nu ervaart, heel zinvol zijn. Door ruimte te nemen - om nu een keertje niet iets te doen, maar om er alleen maar te zijn, om je gevoel te voelen, om betekenisvolle sensaties te ervaren - kan je eigen innerlijk licht oplichten. Horen naar de ziel is niet ‘nog lang en gelukkig leven’, het is wel ‘vrede en vreugde, rust en ruimte kunnen vinden’ voor een volgende stap op je eigen levensweg...

naar boven