GEESTELIJK BEGELEIDERS NOORD-HOLLAND


NAAM PLAATS E-MAIL INFO
Elizabeth de Smaele Amstelveen via website meer info
Ward Biemans Amsterdam ward.biemans@jezuieten.org meer info
Kitty Bouwman Amsterdam chmbouwman@gmail.com meer info
Marieke Brouwer Amsterdam maj.brouwer@planet.nl meer info
Judith van der Werf Amsterdam judith.vanderwerf@gmail.com meer info
Antoinette van Gurp Amsterdam antoinettevangurp@gmail.com meer info
Angela Put Bergen camput39@gmail.com meer info
Barbara Koning Bussum b.koning@online.nl meer info
Maas Beitler Castricum menmbeitler@ziggo.nl meer info
Marijn van Zon Maarn zielgaattevoet@kpnmail.nl
meer info
Agnes Hana Warmenhuizen a.hana@casema.nl meer info
Toos Bergen Zandvoort ajmbergen@hetnet.nl meer info
       
       

DETAILINFORMATIE:

Maas Beitler
NAAM: Maas Beitler
ADRES: Helmkade 16
POSTCODE: 1901 BM
PLAATS: Castricum
E-MAIL: menmbeitler@ziggo.nl
TELEFOON: 0251 652 370 / 06 2296 7199
WEBSITE: -

Maas_Beitler
INFORMATIE:

Ik ben als predikant verbonden aan de Kogerkerk in Koog ad Zaan, met de bijzondere opdracht om te werken als geestelijk verzorger in Prinsenstichting [ zorg voor mensen met een handicap ] te Purmerend. In mijn werk ontmoet ik veel mensen, met wie ik deel in vreugde en verdriet, en luister naar hun verhalen van leven en dood, van geloof en ongeloof.

En steeds weer ervaar ik hoe kostbaar een kwetsbaar mens kan zijn.

Als geestelijk begeleider loop ik graag een eindje met mensen mee op hun levensweg. Dat kan gebeuren in groepen, maar ook individueel. Het levensverhaal dat iemand te vertellen heeft staat daarbij centraal. Mijn ervaring als verhalenverteller biedt me daarbij een schat aan verhalen die tot verdieping kunnen leiden. En de stilte van meditatie deel ik graag met anderen.

naar boven   
Toos Bergen
NAAM: Toos Bergen
ADRES: Keesomstraat 121
POSTCODE: 2041 XE
PLAATS: Zandvoort
TEL. 023-5718661
MOB. 06 518 538 14
EMAIL: ajmbergen@hetnet.nl
WEBSITE: www.toosbergen.nl

"Waar de ziel tot rust komt, aandacht en ruimte haar beslag krijgt,
opent zich de Bron van ZIJN"

Als Geestelijk Begeleider kunnen we samen de weg gaan.
Samen wandelen langs Gods wegen en kijken waar jij door God geraakt wordt en waar ikzelf geraakt word in het contact met jou
én om samen te ontdekken wat God ten diepste met ons van plan is.

naar boven   
Ward Biemans
NAAM: p. Ward Biemans SJ
ADRES:
POSTCODE:
PLAATS: Amsterdam
TELEFOON:
EMAIL: ward.biemans@jezuieten.org
WEBSITE: www.jezuieten.org
 
INFORMATIE: jezuiet
naar boven   
Kitty Bouwman
NAAM: Kitty Bouwman
ADRES: Begijnhof 27d
PLAATS: 1012 WT Amsterdam
TELEFOON: 020 6275778
EMAIL: chmbouwman@gmail.com

INFORMATIE:
kitty_bouwman
naar boven   
Marieke Brouwer
NAAM: Marieke Brouwer
ADRES: Maasstraat 152 3 hoog
POSTCODE: 1079BK
PLAATS: Amsterdam
TELEFOON: 020-6422373
EMAIL: maj.brouwer@planet.nl
WEBSITE: www.luthersamsterdam.nl
Marieke Brouwer
INFORMATIE:
Ik ben predikant van het Huis op het Spui, het centrum voor spiritualiteit van de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Amsterdam.
Dit centrum is een plek voor iedereen: kerkelijk of onkerkelijk, gelovig of niet gelovig, voor nieuwe spirituelen, zinzoekers.
Al jaren werk ik op het terrein van spiritualiteit, d.m.v. individuele gesprekken, cursussen, bijeenkomsten over poëzie, film, met mystieke teksten etc. De laatste tijd begeleid ik diverse bijeenkomsten, waarin (christelijke) meditatie centraal staat.
In geestelijke begeleiding begeleid ik het zoeken naar de dieptelaag van het bestaan, zoeken we naar sporen, ervaringen en aanwezigheid van het goddelijke/God in het eigen leven.Als geestelijk begeleider werk ik met diverse vormen, zoals lectio divina ( het lezen op gevoelsniveau van Bijbelteksten), geleide meditatie en de spirituele autobiografie, met mystieke teksten (in groepsverband), maar vooral in tweegesprekken.
Voor een uitgebreide omschrijving zie:
www.luthersamsterdam.nl, onder ‘geestelijke begeleiding’.

Ik studeerde aan de VU en aan de KU Nijmegen, en voltooide de opleiding Geestelijke Begeleiding van het Theologisch Seminarie Hydepark / Titus Brandsmainstituut.
Ik werkte als vicaris in de Westerkerk bij ds. Nico ter Linden, deed diverse opleidingen in gespecialiseerd pastoraat, klinische psychologie en pastorale gespreksvoering.
Ik ben moeder van twee volwassen kinderen.
naar boven   
Elizabeth de Smaele
NAAM: Elizabeth de Smaele
ADRES: Sparrendaal 13
POSTCODE: 1187 KE
PLAATS: Amstelveen
TELEFOON: 0206419816; 06.19426845
EMAIL: via website
WEBSITE: http://www.deeper-devotion.net
naar boven   
INFORMATIE: Als geestelijk begeleider bied ik ondersteuning in geestelijke groei en innerlijke vernieuwing. Ik kan je helpen om je aandacht te vestigen op Gods nabijheid, om ontvankelijk te worden voor Hem, je ziel tot rust te brengen te midden van alle dagelijkse beslommeringen, en om bijpassende keuzes te maken voor een gezond geestelijk leven.

Ik zie mezelf als een ervaren reisgenoot die je welkom heet op de plek waar jij bent in je spirituele leven. Iemand die jou onderweg zal inspireren en je helpt richten op jouw relatie met God, zodat je de plek waar je wilt zijn bereikbaar wordt.

Ik ben Canadees maar woon sinds 1996 in Nederland. Ik heb de opleiding tot geestelijk begeleider gevolgd bij Tyndale Seminary in Toronto, Canada. Een stage in 2007 betekende de start van mijn eigen praktijk hier in Nederland. In november 2009 werd ik gecertificeerd (CSD, Certified Spiritual Director) door de Canadian Council of Professional Certification. Deze certificatie bevestigt de kwaliteit, ervaring en doorgaande ontwikkeling van mijn werk als begeleider.

Binnen mijn kerkgemeente, Crossroads Amsterdam, heb ik trainingen ontwikkeld en gegeven op het gebied van spiritualiteit en geloofsopbouw. Ik ben tevens ervaren binnen verschillende internationale omgevingen.

Talen: Engels en Nederlands
naar boven   
Agnes Hana
NAAM: Agnes J.C. Hana – van Bruggen
ADRES: Dergmeerweg 57
POSTCODE : 1749 VA
PLAATS: Warmenhuizen
TEL: 0226-753630
E-MAIL : a.hana@casema.nl
Agnes Hana
INFORMATIE
Ik ben predikant in de Protestantse Kerk Nederland, en als geestelijk begeleider opgeleid bij het Titus Brandsma Instituut. Mijn afstudeerscriptie gaat over het zoeken naar een persoonlijke leefregel.
Ik bied individuele begeleiding zowel binnen als buiten de kerkelijke kaders.
Initiator van Soep en Spirit, eetgroepen rond spirituele gespreksonderwerpen.
Sinds 2012 werk ik mee aan de landelijke dag van de stilte en heb een brochure geschreven over stilte, ‘een boekje open over stilte’.
Ik begeleid huwelijken en uitvaarten binnen en buiten kerkelijke setting.
Sinds langere tijd specialiseer ik me in meditatie en op dit moment met name in de contemplatieve gebedsoefeningen zoals die in Benedictushof, klooster Egmond, worden aangeboden.
naar boven   
Barbara Koning
NAAM: Barbara Koning
ADRES: Sint Janslaan 23A
POSTCODE: 1402 LM
PLAATS: Bussum
TELEFOON: 035-6011876; 06-27388096
EMAIL: b.koning@online.nl
WEBSITE: www.lilaia.nl
INFORMATIE:

Na een opleiding tot (klinisch) psycholoog aan de Vrije Universiteit heb ik 21 jaar (1987-2008) gewerkt als docent en onderzoeker aan de Protestantse Theologische Universiteit te Kampen. Inhoudelijke aandachtsgebieden waren onder meer communicatie, gebed, religieuze coping, verbeelding en gender. In deze multidisciplinaire werkomgeving heb ik ervaring opgedaan met de dialoog tussen verschillende perspectieven -zoals die van wetenschap en geloof, psychologie en theologie- en tussen verschillende religieuze tradities. Ik heb uiteenlopende workshops, trainingen en lezingen gegeven; zowel in lokale gemeenten als voor pastorale specialisten.
In 2010 heb ik de opleiding tot droomcounselor afgerond aan het Haden Institute (USA, North Carolina). Jung en interreligieuze spiritualiteit vormden daarin twee belangrijke invalshoeken.
Gevoegd bij persoonlijke toeleg op een spiritueel pad, maakt deze ondergrond dat ik integere en respectvolle begeleiding kan bieden aan zoekers en pelgrims van velerlei snit.
In het bijzonder heb ik expertise in huis voor het ingaan op dromen; en voor het hanteren van psychische problemen* bij het gaan van de geestelijke weg.

* In geval verwijzing plaatsvindt door Bureau Werkbegeleiding van de Protestantse Kerken in Nederland, geldt voor verzekerden bij Dominass met een Royaal- of Excellentdekking, dat consulten voor 75% vergoed worden tot € 2300,- eenmalig per verzekerde.

naar boven   
Angela Put
NAAM: zr. Angela Put (C.A.M.);
ADRES: Nesdijk 32
POSTCODE: 1861 MG
PLAATS: Bergen
TELEFOON: 072-5821666
EMAIL: camput39@gmail.com
WEBSITE: -
 
INFORMATIE:
Opleiding:
-Pedagogische Academie
-M.O.-A Pedagogie
-Katholieke Theologische Hogeschool
(6-jarige dagopleiding 1977-1983)
-Opleiding in Chicago (V.S.)aan het: "Institute for spiritual leadership" (een instituut voor geestelijke begeleiding) Traditie: christelijk / katholiek
naar boven   
Judith van der Werf
NAAM: Judith van der Werf
ADRES: Buiten Brouwersstraat 4
POSTCODE: 1013 GK
PLAATS: Amsterdam
TELEFOON: 06-37445263
EMAIL: judith.vanderwerf@gmail.com
WEBSITE: -
INFORMATIE:
Voor mij is begeleiden op de geestelijke weg vooral faciliteren. Ruimte bieden om het gesprek aan te gaan over je leven en tevoorschijn luisteren van wat kwetsbaar is of zich moeilijk laat vertellen. Aansporen om je te verbinden met je creativiteit en verbeeldingskracht. Bekrachtigen van wat zich laat zien als een nieuw spoor of perspectief. Samen zoeken naar wat troost en steun geeft, en aanwezig doet zijn.

Als geestelijk begeleider vraag ik naar de dragende kracht van mensen en de bronnen waaruit ze leven. Het geleefde leven komt ter sprake en of en hoe de levensbron, God of het hogere, daarin een vindplaats is. Het beeld van begeleider dat ik voor me zie is dat van pelgrim en vroedvrouw.

Ik geef zowel individuele geestelijke begeleiding als begeleiding in een kleine groep.

ACHTERGROND:
Ik ben opgeleid tot gemeentepredikant in de Hervormde Kerk, later PKN, en heb mij toegelegd op levensvragen en zingeving in het pastorale gesprek, aanvankelijk als geestelijk verzorger in de psychiatrie, daarna als pastor bij het IKON pastoraat in Hilversum. Sinds kort werk ik als levensbeschouwelijk counselor bij de stichting VPSG te Haarlem. Daarnaast begeleid ik mensen op hun geestelijke weg. Als IKON pastor ervaarde ik in mijn werk het gemis van een eigen gebedsleven. Ik ging op zoek en heb ik mij gelaafd aan de Geestelijke Oefeningen van Ignatius van Loyola. Zijn regel ‘zoek God in alles’ is voor mij een bron geworden op mijn geestelijke weg. Na verschillende practica voor meditatie en geestelijke begeleiding heb ik een opleiding gevolgd tot begeleider van de Geestelijke Oefeningen. Als zodanig maak ik deel uit van het Team Amsterdam van begeleiders van de G.O. Het heeft mij veranderd in die zin dat ik me in mijn werk en aanbod meer afstem op het verlangen in mensen naar verbinding, stilte en verdieping; zoals de cursus biddend leven, aanbod ‘De terugblik’ voor wie wil terugkijken op een donkere periode om er de vruchten van te plukken, workshop mediteren met D.Hammarskjöld, Rumi, M.Buber, radioprogramma ‘ikoon van de week’ over geloofsgetuigen, retraite in de advent en 40dagentijd, 8 daagse stilteretraite in Drongen (Belg.).
naar boven   
Antoinette van Gurp
NAAM: Antoinette van Gurp
ADRES: Begijnhof 5c
POSTCODE: 1012WS
PLAATS: Amsterdam
TELEFOON: 06 28 86 84 83
EMAIL: antoinettevangurp@gmail.com
WEBSITE: www.antoinettevangurp.nl
INFORMATIE:

De bedoeling van het geestelijk begeleidingsgesprek is dat het allereerst aansluit bij de actualiteit van je eigen leven. Je kunt in het gesprek vertellen wat je op het hart ligt: ervaringen, vreugden, verdriet, hindernissen, geraakt zijn, geboeid zijn, onmacht enz. Het gaat om je eigen innerlijk proces en je Godsrelatie.

Mijn rol is: als reisgezel (niet als therapeut) luisteren, en al vragend je dichter brengen bij je eigen weg en de weg die Gods Geest met jou persoonlijk wil gaan. Die weg kun je alleen ontdekken als het een open gesprek is. Ik bied dus geen pasklare oplossingen. De suggesties die je ontvangt zijn niet bindend. Wel kunnen ze een handreiking zijn waarmee je je proces gemakkelijker gaande kunt houden.

Als geestelijk begeleidster ben ik opgeleid bij het TBI (Titus Brandsma Instituut) in de periode 1997-2000.
Ook ben ik opgeleid door de jezuïeten om de Geestelijke Oefeningen van Ignatius te geven.

Van 2003 tot 2007 was ik ingetreden in de monastieke gemeenschap van Jeruzalem te Parijs en Brussel.
Vanaf 1997 geef ik cursussen in christelijke spiritualiteit: o.a. christelijke stilte meditatie en contemplatie; lectio divina; geestelijke begeleiding in een groep; bibliodrama; mystieke teksten lezen; beeldmeditatie; 'Thuis Monnik zijn' en 'de monnik in jezelf'. Zie daarvoor mijn website.
Daarvoor was ik Gestalt-therapeute, docente drama en Frans.
Naast de Christelijke spiritualiteit en mystiek heb ik me ook intensief verdiept in het Boeddhisme en in de Joodse mystiek.

Na mijn katholieke opvoeding een tijd te hebben losgelaten, ben ik vanaf mijn 30e jaar het christendom, met name de spiritualiteit ervan, weer ontdekt.

naar boven   
Marijn van Zon
NAAM: Marijn van Zon
ADRES: Hertenlaan 29
POSTCODE: 3951 AS
PLAATS: Maarn
TELEFOON: +31-(0)6-48564337
EMAIL: zielgaattevoet@kpnmail.nl
WEBSITE: www.zielgaattevoet.nl
marijn_van_zon

INFORMATIE:
“Wandelen…
is de haast uit je hoofd halen
is het natuurlijke tempo van de ziel volgen
is open komen voor wat er zich in het hier en nu aandient

… en als het ons gegeven wordt gaandeweg iets van de Ander ervaren.” (Marijn van Zon)

Mijn naam is Marijn van Zon (1963). Ik voel me verbonden met de schepping. In de natuur zijn werkt meditatief voor mij. Franciscus en Clara van Assisi raken mijn wezen. Mijn ziel is een pelgrimsziel. Naast mijn werk als geestelijk begeleider werk ik als adviseur voor kloosters.

Ik ga als jij dat fysiek kan het liefst met je aan de wandel, maar zittende gesprekken zijn ook mogelijk!

Ik woon in Maarn en de Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug is ‘mijn achtertuin’. Ik ken het gebied op mijn duimpje en kan eenvoudig op basis van de beschikbare tijd en jouw fysieke mogelijkheden een route bepalen.

naar boven