GEESTELIJK BEGELEIDERS IN NED. LIMBURG


NAAM PLAATS E-MAIL INFO
Frits Mertens Berg en Dal g.mertens5@upcmail.nl meer info
Marion Loermans Boxmeer marionloermans@karmel.nl
marionloermans@elisapaz.nl
meer info
Minie Pasop Boxmeer minie.pasop@hetnet.nl meer info
Esther
Brunssen
Eindhoven esther.brunssen@gmx.net meer info
Mariet
Stikkers
Heerlen karmelheerlen@hetnet.nl meer info
Johan Muijtjens Maastricht j.muijtjens@debeyart.net meer info
Claudia Theinert Maastricht c.theinert@levensmozaiek.nl meer info

DETAIL-INFORMATIE:


Claudia Theinert
ADRES -
POSTCODE -
PLAATS Maastricht
TELEFOON 06-15161983
E-MAIL c.theinert@levensmozaiek.nl
WEBSITE www.levensmozaiek.nl

INFORMATIE:
Het leven is het kostbaarste dat ons gegeven is. Het is kwetsbaar en broos, maar tegelijkertijd schuilt er een kracht in ons die alles overstijgt en die het onmogelijke vaak toch mogelijk maakt. Hoe de omstandigheden van ons leven ook waren of zijn: voor ieder van ons is er een weg tot bevrijd en bezield leven.

In mij leeft een diepe passie voor het leven. Ze is gegroeid door de jaren heen, in het bijzonder tijdens de moeilijke periodes in mijn leven. Ik heb ervaren, dat er een kracht is die geneest. Dat genezen gebeurt niet van vandaag op morgen. Het is een proces dat tijd vraagt. Maar gaandeweg heb ik ervaren dat het leven mij tegemoet komt en mij aanreikt wat ik nodig heb.

Dat vraagt van mij dat ik voor die kracht open sta. Dat ik tijd neem om stil te staan, om te zien wat is, om te luisteren naar de vele ‘stemmen’ die dagelijks op me afkomen en daarin die stem te onderscheiden die me de weg tot leven wil wijzen, de bron van waaruit ik leef.
Vele jaren dacht ik, dat ik perfect en sterk moest zijn om geaccepteerd en/of bemind te worden.
Geleidelijk aan ontdekte ik echter dat de essentie van mijn (christelijk) geloof hierin ligt: je hoeft juist niet perfect te zijn. Je mag gewoon mens zijn, in alle kwetsbaarheid. Hierin gebeurt menswording.

lees meer...

Talen: Nederlands, Duits, Engels

naar boven   
Mariet Stikkers
ADRES: Palestinastraat 107
POSTCODE: 6418 HC
PLAATS: Heerlen
TELEFOON: 045 5413437
EMAIL: karmelheerlen@hetnet.nl
WEBSITE: via www.karmel.nl
INFORMATIE:
Karmelietes
HBO Psych. medewerker
Drs. Theologie, afstudeerrichting Spiritualiteit
Docent Spiritualiteit en mentor PDOB (Priester- en Diakenopleiding) HOEVEN.
naar boven   
Johan Muijtjens
ADRES: Brusselsestraat 38
POSTCODE: 6211PG
PLAATS: Maastricht
TELEFOON: 043-6311792
EMAIL: j.muijtjens@debeyart.net
WEBSITE: www.broedersvanmaastricht.nl 
(meer specifiek hier).

INFORMATIE:
Na jarenlange ervaring dat medebroeders en anderen vroegen om begeleiding op hun (geestelijke) levensweg, heb ik de professionele opleiding aan het Institute for Spiritual Leadership, Chicago, IL, in 1994-1995 gevolgd.
Een speciaal punt van interesse was toen en is nog steeds: dromen en geestelijk leven.
Tevens mocht ik de opleiding volgen aan het Christian Institute for Human Sexuality, te Boston, Mass. die me verder toerustte op het terrein van menselijke seksualiteit en spiritualiteit. Rond dit onderwerp mocht ik ook in het buitenland workshops geven, m.n. in België, Chili en Malawi.

Geestelijke begeleiding beschouw ik als een liefdevolle én toegeruste hulp aan mensen, die oprecht op zoek zijn naar waar het werkelijk om gaat in ons leven. Dit verlangen is voor mij het voornaamste criterium, waarbij ik het vertrouwen heb dat naast innerlijke rust, vrede, vreugde en vrijheid ook twijfel, vragen, onmacht, boosheid, pijn of angst, wegen kunnen zijn waarop zich het werkelijke, gelukkige leven openbaart en verdiept.

naar boven   
Minie Pasop
NAAM: Minie Pasop ADRES: Steenstraat 39
POSTCODE: 5831 JA
PLAATS: Boxmeer
TELEFOON: 0485-562155
EMAIL: minie.pasop@hetnet.nl
WEBSITE: www.karmel.nl
INFORMATIE: Begeleid en opgeleid door Marion Jikai Roesink, kwamen er vanaf 1990 mensen met levensvragen op mijn weg. Ordening van het eigen leven, vanuit iemands diepste verlangen, bleek steeds weer aanleiding tot het vrij(er) laten stromen van de Levensbron. Intreden in de Orde van de Karmel, de opleiding voor bibliodrama (2002-2003 Nico Derksen) en geestelijke begeleiding (TBI 2003-2006), alles bleek één roep om te leven in Liefde.

Als vormingsverantwoordelijke in de Karmel Orde mag ik met anderen onderweg zijn in diep ingrijpende levensprocessen naar een God-gewijd leven in vele vormen.

naar boven   
Frits Mertens
NAAM: Dr. Frits Mertens
ADRES: -
POSTCODE: -
PLAATS: Berg en Dal
TELEFOON: -
EMAIL: g.mertens5@upcmail.nl

Leren het leven ten volle te leven. Dat is waar ik voor ga! Voor mensen die ik begeleid, coach of supervisie geef. En uiteraard voor mezelf. Mijn werk is vooral gericht op de laag van de spiritualiteit als wezenlijk voor ons leven. In tijden van tegenslag helpt dat om je gedragen te weten of voelen.

Ik gaf de opleiding Geestelijke Begeleiding aan het Titus Brandsma Instituut vanaf het begin mee vorm, waar ik tot 2013 docent, trainer, coördinator, leerbegeleider en supervisor was. Ten volle leren te leven vanuit het bewustzijn van de laag van het fysieke, psychische, sociale én spirituele! Met name de laag van het transcendente, in ieder en alles aanwezig, is vaak weinig bewust. Als dat bewustzijn verdiept, kan het handelen in het leven van alledag daaruit ontstaan; daar gaat het (hier) om!

Ik voel me thuis in veel gelovige, spirituele of mystieke tradities. Leven vanuit spiritualiteit overstijgt vele verschillen. De vertaling naar het leven van alledag vind ik van wezenlijk belang.

Doordat ik jarenlang een grote verscheidenheid aan begeleidingssituaties heb meegemaakt of geadviseerd, kan ik begeleidingen die dreigen vast te lopen een goede ingang bieden. Daarom biedt ik naast begeleidingsgesprekken ook supervisie of coaching aan. Het eerste contact graag per email leggen: g.mertens5@upcmail.nl
naar boven   
Marion Loermans
NAAM: Marion Loermans O.Carm
ADRES: Steenstraat 39
POSTCODE: 5831 JA
PLAATS: Boxmeer
TELEFOON: 0485-562156
EMAIL: marionloermans@karmel.nl en/of marionloermans@elisapaz.nl

INFORMATIE:

Ik ben altijd een zoekend mens geweest, bezig met de vraag: waarom ben ik er? Zolang ik mij herinner is er in mij een besef geweest van een Mysterie. Dit maakte me opmerkzaam om het niet gezegde, het onuitgesprokene en dus het Verborgene te ontdekken. Ik ging luisteren. Ik voelde dat ik om dat Geheim leefde.
Ik ben daardoor geworden wie ik nu ben, met kwaliteiten die mij geestelijk begeleider maken en meer doen worden, in alle eenvoud, kwetsbaarheid en kracht.
Diep in mij hoor ik Zijn Naam: Wees er jij! Deze uitnodiging tot leven telt voor ieder mens. Jij mag er zijn! Graag wil ik ruimte scheppen om met jou te luisteren. Waar ontdek jij sporen van het Mysterie in je levensgeschiedenis, in je ups en downs, in je vreugde en je pijn, in je dagelijkse leven? Wat beweegt je? Welke uitnodiging hoor jij in jouw leven?

Opleiding en werkervaringen:
Ik leef in een religieuze Karmelgemeenschap als zuster Karmeliet.
Ik ben afgestudeerd als Geestelijk Begeleider bij het Titus Brandsma Instituut in mei 2014.
En ik heb de opleiding Bibliodrama in 2012 afgerond.
Ik werk nu als pastoraal medewerkster en geef individuele geestelijke begeleiding. Ook geef ik bibliodrama.

Hiervóór heb ik gewerkt in de hulpverlening, o.a. in de verpleging, de psychiatrie, incesthulpverlening en traumaverwerking, in de daklozenopvang en stervensbegeleiding.
naar boven   
Esther Brunssen
ADRES Bunderkensven 52
POSTCODE 5646 HD
PLAATS Eindhoven
TELEFOON 06-83712529
E-MAIL esther.brunssen@gmx.net
WEBSITE -
esther_brunssen
INFORMATIE:

Ik heb een passie voor het werk als een geestelijke begeleider die uit mijn eigen zoektocht naar echtheid in mijn relatie met God voortkomt. Vele jaren heb ik al mensen op hun levenspad mogen begeleiden. Door moeilijkheden in mijn eigen leven ben ik dichterbij mensen komen te staan in hun pijn en verdriet. Voor mij is het dan belangrijk om luisterd aanwezig te zijn en ruimte te creeren zodat eigen gedachten en gevoelens waargenomen kunnen worden en we God daar kunnen ontmoeten.

Ik kom uit Nederland maar heb 20 jaar in het buitenland gewoond (Duitsland en Verenigde Staaten). In 2012 heb ik in Ann Arbor, Michigan mijn training tot geestelijke begeleiding voltooit. Omdat ik van anderen mensen die uit andere tradities of culturen komen heb mogen leren, heeft mijn geloof in God vele veranderingen doorgemaakt. Door elke dag bewust te zijn van Gods aanwezigheid in mijn leven en het met anderen te delen ervaar ik een dieptegang in mijn leven.

Het is niet belangrijk waar je je op je levenspad bevind maar het is wel belangrijk dat er iemand is die met je meegaat. Voor mij betekend dat om samen met jou te mogen wandelen op jouw levenspad. Het gaat om jou en om je ervaringen met God in je dagelijks leven.

TALEN: Nederlands, Engels en Duits

naar boven