GEESTELIJK BEGELEIDERS OVERIJSSEL

NAAM PLAATS E-MAIL INFO
Sanny Bruijns Almelo s.bruijns@karmel.nl meer info
Carla Boven Hattemerbroek carlaboven@xs4all.nl meer info
Margreet Meijer Hengelo info@margreet-meijer.nl meer info
Bram Jansen Schalkhaar info@woestijndagen.nl meer info
       

DETAIL-INFORMATIE:

Carla Boven
NAAM:Carla Boven
ADRES:Voskuilerdijk 68
POSTCODE: 8094 PW
PLAATS: Hattemerbroek
TELEFOON: 06 25067701
EMAIL: carlaboven@xs4all.nl
WEBSITE:www.zingevingsboerderij.nl
INFORMATIE:

Graag ga ik met mensen op weg rond hun levensverhalen en levensvragen. Ik vind het belangrijk hierbij de hele mens aan te spreken en dus niet alleen met elkaar te praten, maar vooral dingen met elkaar te ervaren. De mens is immers meer dan hoofd.

Mijn ervaring is dat mensen vooral met hun hoofd en verstand aanwezig zijn. Het lichaam doet nauwelijks mee. Toch zijn juist de signalen van ons lichaam van het grootste belang. Ze zijn onze richtingaanwijzers. Ze geven aan wat bij ons past, waar we warm van worden. Hiervoor moeten we contact maken met het hele lichaam. Als Geestelijk begeleider kan ik helpen op een creatieve en veilige manier deze verbindingen te leggen.

Natuurlijk doet de natuur rond de Zingevingboerderij, waar ik woon en werk, hierin mee en maken we ook vaak een pelgrimstocht in het labyrint in het weiland naast de boerderij. Ook meditatie kan hierbij helpend en verdiepend zijn.

Daarnaast bied ik individuele begeleiding aan mensen die zijn vastgelopen in hun leven vanwege verlieservaringen of negatieve ervaringen uit het verleden, en begeleiding aan mensen bij hun zoektocht naar een eigen manier van geloven.
Ik ben geïnspireerd door de rijkdom van verschillende tradities, maar ben zelf vooral geworteld in de Christelijke traditie. Als Geestelijk Begeleider ben ik aangesloten bij Gaandeweg: Vereniging van Geestelijk begeleiders in Nederland en België.

naar boven   
Sanny Bruijns
NAAM: Sanny Bruijns o.carm.
ADRES: Rembrandtlaan 25
POSTCODE: 7606 GH
PLAATS: Almelo
TELEFOON: 0546-536410
EMAIL: s.bruijns@karmel.nl

INFORMATIE:
Na meerdere jaren mensen te hebben begeleid op hun geestelijke weg als vormingsverantwoordelijke van de Karmelorde heb ik mij geprofessionaliseerd als geestelijk begeleidster middels de opleiding Geestelijke Begeleiding van het Titus Brandsma Instituut (2005-2008).
In het kader van deze opleiding heb ik een karmelretraite ontwikkeld, waarin het leven van Jezus overwogen wordt vanuit het perspectief van Maria.
Als lid van de Karmelorde ben ik betrokken bij onze centra van spiritualiteit, met name bij het bezinningsprogramma van Karmelkring Twente.
Daarnaast heb ik een bescheiden begeleidingspraktijk.
naar boven   
Bram Jansen

NAAM:

Bram Jansen
ADRES:
POSTCODE:
PLAATS: Schalkhaar
TELEFOON 06 13 31 7570
EMAIL info@woestijndagen.nl
WEBSITE www.woestijndagen.nl
bram_jansen

INFORMATIE:

Vlak nadat ik was gestopt met werken (in het middelbaar en hoger onderwijs) heeft zich rond de eeuwwisseling een grote geestelijke omkering in me voltrokken. Ik zegde het Tibetaans boeddhisme per direct vaarwel en richtte me intensief op het christendom. Hoe de omvorming zich in mij heeft voltrokken heb ik voor mijzelf in negentig gebedsgedichten tot uitdrukking gebracht.
Bij wijlen broeder Jan van Deenen sj en zuster Clary Braun jmj leerde ik me bekwamen als geestelijk begeleider.
In diezelfde tijd heb ik ‘Het leven leren leven’ geschreven (Uitg. Lannoo, 2002), een wonderlijk helder boek over de mens als open, begenadigd, transcendent wezen. Ik ben gaan inzien dat het meest wezenlijke wat een mens kan leren om gelukkig en vredig te leven, is de bereidheid om de genade van de Heilige Geest in het eigen leven te ontdekken en zich daaraan overgeven.
In mijn toenmalige woonplaats Groningen heb ik me bijna vijftien jaar als vrijwilliger ingezet voor dak- en thuislozen.
Daarna ben ik – deels samen met wijlen mijn vrouw - in binnen- en buitenland vele kloosterwandelingen gaan maken en begeleiden. Zo leerde ik het contemplatieve kloosterleven van m.n. Benedictijnen en Benedictinessen, Trappisten en Trappistinnen goed kennen en hogelijk waarderen.
Ik heb er ontdekt wat de stilte van een klooster met mensen kan doen en hoe het stil zijn - alleen én samen, binnenshuis of in de natuur - mensen in contact kan brengen met hun diepste gevoelens en verlangens.
In 2012 ben ik begonnen met het begeleiden van korte stilte retraites, altijd als gast in een klooster met een actieve gebedsgemeenschap. Door de groepen klein te houden (max. acht) lukt het me om als geestelijk begeleider ieder voldoende aandacht te geven.
Sinds datzelfde jaar ben ik lekenbenedictijn i.w. bij de St. Adelbertabdij in Egmond-Binnen.
Per oktober 2015 woon ik in Schalkhaar (bij Deventer).
naar boven   
Margreet Meijer

NAAM:

Margreet Meijer
ADRES:
POSTCODE:
PLAATS: Hengelo
TELEFOON 06 41042493
EMAIL info@margreet-meijer.nl
WEBSITE www.margreet-meijer.nl
bram_jansen

INFORMATIE:

Vele jaren was ik werkzaam als oecumenisch geestelijk verzorger in een ziekenhuis en in verschillende verpleeghuizen. Ik vond en vind het heel bijzonder om met mensen een stukje mee te mogen lopen op hun levenspad. Sinds ik met pensioen ben, heb ik mij daar verder in bekwaamd. Daartoe volgde ik onder meer aan het Titus Brandsma Instituut de opleiding ‘Spiritualiteit van het religieus leven.’
De kern van geestelijke begeleiding is voor mij dat iemand leert vertrouwen op zijn eigen weg. Ik sta open voor verschillende religies, maar voel mij zelf het meest verbonden met de Christelijke traditie.
Als vrijwilliger bezoek ik namens de Stichting Epafras Nederlanders in buitenlandse detentie. Ook ben ik redactielid van ‘Herademing, tijdschrift voor spiritualiteit en mystiek’ en heb ik een aantal publicaties op mijn naam staan.
Informatie over mijn praktijk als geestelijk begeleider is te vinden op mijn website.
Voel je welkom voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

naar boven