GEESTELIJK BEGELEIDERS UTRECHT

NAAM PLAATS E-MAIL INFO
Elizabeth de Smaele Amstelveen via website meer info
Antoinette van Gurp Amsterdam antoinettevangurp@gmail.com meer info
Barbara Koning Bussum b.koning@online.nl meer info
Teun Kruijswijk Jansen Doorn t.kruijswijkjansen@planet.nl meer info
Marijn van Zon Maarn zielgaattevoet@kpnmail.nl meer info
Inge de Jong-Baerends Rhenen gjdejongb@planet.nl meer info
Seintje Bos Utrecht seintje@seintjebos.nl meer info
Annette Dubois - van Hoorn Utrecht info@praktijksporen.nl meer info
Marja Terlouw-Sterk Veenendaal terlouwsterk@gmail.com meer info

DETAILINFORMATIE:


Seintje Bos
NAAM: Seintje Bos - van Dijk
ADRES: Johan Winnubstlaan 7
POSTCODE: 3533 EA
PLAATS: Utrecht
TELEFOON: 06-12412149
EMAIL: seintje@seintjebos.nl
WEBSITE:www.seintjebos.nl

INFORMATIE:
Over geestelijke begeleiding:
We mogen ons leven, met alles wat zich daarin voordoet, zien als een weg, een groeiproces naar God toe. Gaandeweg zijn we onderweg naar onze bestemming die in ons verborgen is en waar de oorsprong van onze vreugde te vinden is. Die weg is niet altijd makkelijk begaanbaar, soms is die weg onherbergzaam en donker en zijn er kruispunten zonder richtingaanwijzers.
Een geestelijk begeleider kan op die weg een reisgenoot en/of een gids zijn, maar vergeet daarbij nooit dat de Eeuwige zelf de eigenlijke begeleider is.
Sleutelwoorden onderweg zijn: verlangen, aanvaarden, onderscheiden, onvoorwaardelijke liefde, zorg voor de ziel, vreugde.

Als kerkelijk werker heb ik jarenlang in de Protestantse kerk in pastoraat en gemeenteopbouw gewerkt. Intussen werk ik al weer geruime tijd als vrijgevestigd pastor en geestelijk begeleider in de omgeving van Utrecht.
Mijn werkzaamheden vat ik samen onder het motto: ‘Zorg voor de ziel’.
Ik ben beschikbaar voor o.a.:

  • Individuele geestelijke begeleiding
  • begeleiden van meditatiegroepen en een basiscursus meditatie, retraites, klooster- c.q. stilte weekenden,
    workshops bibliodrama en Lectio Divina.
  • Daarnaast ben ik docent en begeleider van de jaargang Zorg voor de ziel, die vanuit de PKN wordt aangeboden.

Meer informatie is te vinden op mijn website www.seintjebos.nl

Ik ben opgeleid als geestelijk begeleider aan het Titus Brandsma Instituut/Hydepark.

Wat mij verder nog kenmerkt:

  • Ik ben lid van de Derde Orde van de Eenheid van de communiteit van Grandchamp:
  • Van 2010 tot 2012 ben ik opgeleid tot bibliodrama begeleider bij Nico Derksen en Maria Nolet.
  • Meditatie en contemplatief gebed: gaandeweg is dit een belangrijk terrein geworden wat zich vertaalt in mijn werk als begeleider van meditatiegroepen en basiscursussen meditatie.
  • De groep als plek van geestelijke begeleiding heeft mijn speciale interesse, zie mijn eindwerkstuk voor de opleiding geestelijke begeleiding: Ruimte voor de Geest, op zoek naar de mystagogische werking van de groep.
naar boven   
Inge de Jong-Baerends
NAAM: Inge de Jong-Baerends
ADRES: Cuneralaan 1A
POSTCODE: 3911 AA
PLAATS: Rhenen
TELEFOON: 0317618015 óf
0637476606
EMAIL: gjdejongb@planet.nl
WEBSITE: 

INFORMATIE:

Als boekenwurm en jongere die zag dat het in de kerk over de grote vragen ging, ben ik al jong theologie gaan studeren in Kampen. Als jonge dominee blijven studeren: diverse cursussen, contextueel pastoraat, charismatisch pastoraat, en uiteindelijk de driejarige opleiding tot geestelijk begeleider. Daar zijn deuren opengezwaaid: naar mezelf, naar de mystici, naar de katholieke traditie, naar een leven in vrijheid.
Dit is een blijvertje, en hierin wil ik verder, als predikant en als docent voor het PCTE. Sinds 2013 geef ik in dat kader samen met Seintje Bos de jaargang 'zorg voor de ziel' voor predikanten en kerkelijk werkers.
Eén van de deelnemers zei laatst: 'ik voel me hier als in een snoepwinkel'. Er valt in de traditie van de geestelijke begeleiding zoveel te ontdekken! Dat doe ik graag in groepsverband, maar ook persoonlijke gesprekken zijn mogelijk. Voor mij heeft het alles te maken met ‘klaarte’ en liefde. Er is vaak veel in een mensenleven wat troebel en onhelder is. We weten niet altijd waarom we iets doen, wat ons tegenhoudt en wie we nu echt zijn. Samen in gesprek komen onder wat ten diepste Gods leiding is, kan opklaring geven. Donkere wolken trekken weg, licht breekt door.
Niet alle donkerte verdwijnt, maar als de grauwsluier er af is, is er veel gewonnen. Die helderheid kan je leven een nieuwe richting geven, en vooral ook vreugde. Ze werkt door in onze relaties, ons werk, onze keuzen. Dat alles kan dus ook onderwerp van gesprek zijn, waarbij ik het als een uitdaging zie om te letten op de onderstroom.

Zo hoop ik met je de bronnen te ontsluiten die vaak onzichtbaar, toch aanwezig zijn – Goddank!

O ja, verder ben ik mentor voor beginnende predikanten, moeder en oma, en zanger bij het Vocaal Theologen Ensemble.

naar boven   
Elizabeth de Smaele
NAAM: Elizabeth de Smaele
ADRES: Sparrendaal 13
POSTCODE: 1187 KE
PLAATS: Amstelveen
TELEFOON: 0206419816; 06.19426845
EMAIL: via website
WEBSITE: http://www.deeper-devotion.net
INFORMATIE: Als geestelijk begeleider bied ik ondersteuning in geestelijke groei en innerlijke vernieuwing. Ik kan je helpen om je aandacht te vestigen op Gods nabijheid, om ontvankelijk te worden voor Hem, je ziel tot rust te brengen te midden van alle dagelijkse beslommeringen, en om bijpassende keuzes te maken voor een gezond geestelijk leven.

Ik zie mezelf als een ervaren reisgenoot die je welkom heet op de plek waar jij bent in je spirituele leven. Iemand die jou onderweg zal inspireren en je helpt richten op jouw relatie met God, zodat je de plek waar je wilt zijn bereikbaar wordt.

Ik ben Canadees maar woon sinds 1996 in Nederland. Ik heb de opleiding tot geestelijk begeleider gevolgd bij Tyndale Seminary in Toronto, Canada. Een stage in 2007 betekende de start van mijn eigen praktijk hier in Nederland. In november 2009 werd ik gecertificeerd (CSD, Certified Spiritual Director) door de Canadian Council of Professional Certification. Deze certificatie bevestigt de kwaliteit, ervaring en doorgaande ontwikkeling van mijn werk als begeleider.

Binnen mijn kerkgemeente, Crossroads Amsterdam, heb ik trainingen ontwikkeld en gegeven op het gebied van spiritualiteit en geloofsopbouw. Ik ben tevens ervaren binnen verschillende internationale omgevingen.

Talen: Engels en Nederlands
naar boven   
Annette Dubois - van Hoorn
NAAM: Annette Dubois - van Hoorn
ADRES: Marowijnedreef 29
POSTCODE: 3563SE
PLAATS: Utrecht
TELEFOON: 030-2618701 of 06- 28969036
EMAIL: info@praktijksporen.nl
WEBSITE: www.praktijksporen.nl
 
INFORMATIE:
In geestelijke begeleiding gaat het om uw (levens)verhaal met God (of welke naam u ook aan het Onnoembare geeft). Door tegenslag, verlieservaringen, ziekte of een naderende dood kunnen er allerlei scheuren en vragen ontstaan.
In geestelijke begeleiding kunnen deze vragen aan het licht komen. Geestelijke begeleiding is begeleiding van héél de mens - alles van het leven, mag hier ter sprake komen. Op de een of andere manier breng je die zoektocht naar antwoorden of een manier van omgaan daarmee in verband met 'God', met de oude verhalen, met liederen en beelden uit de traditie. Beelden die u, als u ze legt op uw leven, een doorkijkje bieden of een ander inzicht geven in uw verhaal.

Voor een workshop in het kader van geestelijke begeleiding en het werken met kunstzinnige middelen, kunt u mij ook benaderen.

Geïnteresseerd geraakt? Ik in ieder geval naar u!
naar boven   
Barbara Koning
NAAM: Barbara Koning
ADRES: Sint Janslaan 23A
POSTCODE: 1402 LM
PLAATS: Bussum
TELEFOON: 035-6011876; 06-27388096
EMAIL: b.koning@online.nl
WEBSITE: www.lilaia.nl
INFORMATIE:

Na een opleiding tot (klinisch) psycholoog aan de Vrije Universiteit heb ik 21 jaar (1987-2008) gewerkt als docent en onderzoeker aan de Protestantse Theologische Universiteit te Kampen. Inhoudelijke aandachtsgebieden waren onder meer communicatie, gebed, religieuze coping, verbeelding en gender. In deze multidisciplinaire werkomgeving heb ik ervaring opgedaan met de dialoog tussen verschillende perspectieven -zoals die van wetenschap en geloof, psychologie en theologie- en tussen verschillende religieuze tradities. Ik heb uiteenlopende workshops, trainingen en lezingen gegeven; zowel in lokale gemeenten als voor pastorale specialisten.
In 2010 heb ik de opleiding tot droomcounselor afgerond aan het Haden Institute (USA, North Carolina). Jung en interreligieuze spiritualiteit vormden daarin twee belangrijke invalshoeken.
Gevoegd bij persoonlijke toeleg op een spiritueel pad, maakt deze ondergrond dat ik integere en respectvolle begeleiding kan bieden aan zoekers en pelgrims van velerlei snit.
In het bijzonder heb ik expertise in huis voor het ingaan op dromen; en voor het hanteren van psychische problemen* bij het gaan van de geestelijke weg.

* In geval verwijzing plaatsvindt door Bureau Werkbegeleiding van de Protestantse Kerken in Nederland, geldt voor verzekerden bij Dominass met een Royaal- of Excellentdekking, dat consulten voor 75% vergoed worden tot € 2300,- eenmalig per verzekerde.

naar boven   
Teun Kruijswijk Jansen
NAAM: Teun Kruijswijk Jansen
ADRES: Boekweitakker 5
POSTCODE: 3941 LA
PLAATS: Doorn
TELEFOON: 0343-421164
EMAIL: t.kruijswijkjansen@planet.nl
WEBSITE: -
INFORMATIE:
Opleiding tot Geestelijk Begeleider vanuit de protestantse traditie (opleiding Hydepark/Titus Brandsmainstituut)2003-2006.
Lid van de Iona Community in Schotland (een oecumenische beweging naast de kerken geinspireerd door het Keltisch Christendom, de Benedictijnse spiritualiteit en de Reformatie).
Mederedacteur van 'Liederen en gebeden uit Iona en Glasgow'- Kampen 2003, 'Aanwezig onderweg'- Kampen 2005, en 'Regelmaat' Utrecht 2009) Predikant van de Protestantse Kerk in Nederland in Doorn (v.a.2006). Daarvoor in Wageningen en Nuenen.
naar boven   
Marja Terlouw-Sterk
NAAM: Marja Terlouw-Sterk
PLAATS: Veenendaal
EMAIL: terlouwsterk@gmail.com
WEBSITE:
INFORMATIE:
Predikante PKN, werkzaam in de gevangenis in Arnhem.
Opleiding Geestelijke Begeleiding aan het Titus Brandsma Instituut te Nijmegen i.s.m. Hydepark (PKN).
Eindscriptie: Henri Nouwen, The Wounded Healer - over geestelijke begeleiding, traumaverwerking en coping.
Theologisch en psychologisch geschoold aan de UU.
naar boven   
Antoinette van Gurp
NAAM: Antoinette van Gurp
ADRES: Begijnhof 5c
POSTCODE: 1012WS
PLAATS: Amsterdam
TELEFOON: 06 28 86 84 83
EMAIL: antoinettevangurp@gmail.com
WEBSITE: www.antoinettevangurp.nl
INFORMATIE:

De bedoeling van het geestelijk begeleidingsgesprek is dat het allereerst aansluit bij de actualiteit van je eigen leven. Je kunt in het gesprek vertellen wat je op het hart ligt: ervaringen, vreugden, verdriet, hindernissen, geraakt zijn, geboeid zijn, onmacht enz. Het gaat om je eigen innerlijk proces en je Godsrelatie.

Mijn rol is: als reisgezel (niet als therapeut) luisteren, en al vragend je dichter brengen bij je eigen weg en de weg die Gods Geest met jou persoonlijk wil gaan. Die weg kun je alleen ontdekken als het een open gesprek is. Ik bied dus geen pasklare oplossingen. De suggesties die je ontvangt zijn niet bindend. Wel kunnen ze een handreiking zijn waarmee je je proces gemakkelijker gaande kunt houden.

Als geestelijk begeleidster ben ik opgeleid bij het TBI (Titus Brandsma Instituut) in de periode 1997-2000.
Ook ben ik opgeleid door de jezuïeten om de Geestelijke Oefeningen van Ignatius te geven.

Van 2003 tot 2007 was ik ingetreden in de monastieke gemeenschap van Jeruzalem te Parijs en Brussel.
Vanaf 1997 geef ik cursussen in christelijke spiritualiteit: o.a. christelijke stilte meditatie en contemplatie; lectio divina; geestelijke begeleiding in een groep; bibliodrama; mystieke teksten lezen; beeldmeditatie; 'Thuis Monnik zijn' en 'de monnik in jezelf'. Zie daarvoor mijn website.
Daarvoor was ik Gestalt-therapeute, docente drama en Frans.
Naast de Christelijke spiritualiteit en mystiek heb ik me ook intensief verdiept in het Boeddhisme en in de Joodse mystiek.

Na mijn katholieke opvoeding een tijd te hebben losgelaten, ben ik vanaf mijn 30e jaar het christendom, met name de spiritualiteit ervan, weer ontdekt.

naar boven   
Marijn van Zon
NAAM: Marijn van Zon
ADRES: Hertenlaan 29
POSTCODE: 3951 AS
PLAATS: Maarn
TELEFOON: +31-(0)6-48564337
EMAIL: zielgaattevoet@kpnmail.nl
WEBSITE: www.zielgaattevoet.nl
marijn_van_zon

INFORMATIE:
“Wandelen…
is de haast uit je hoofd halen
is het natuurlijke tempo van de ziel volgen
is open komen voor wat er zich in het hier en nu aandient

… en als het ons gegeven wordt gaandeweg iets van de Ander ervaren.” (Marijn van Zon)

Mijn naam is Marijn van Zon (1963). Ik voel me verbonden met de schepping. In de natuur zijn werkt meditatief voor mij. Franciscus en Clara van Assisi raken mijn wezen. Mijn ziel is een pelgrimsziel. Naast mijn werk als geestelijk begeleider werk ik als adviseur voor kloosters.

Ik ga als jij dat fysiek kan het liefst met je aan de wandel, maar zittende gesprekken zijn ook mogelijk!

Ik woon in Maarn en de Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug is ‘mijn achtertuin’. Ik ken het gebied op mijn duimpje en kan eenvoudig op basis van de beschikbare tijd en jouw fysieke mogelijkheden een route bepalen.

naar boven